YARGI.org | Soru Cevap Uygulaması AÇILDI!

ÜYELİK ŞARTI YOK! İSİM VERME ZORUNLULUĞU YOK! ANONİM OLARAK SADECE BİR TIKLA SORUNUZU SORABİLİRSİNİZ.

Vatandaşların, alanında uzman veya konuyla ilgili tecrübesi bulunan kişilere hukuki sorunlarını iletmesi, çözüm araması, yargı çalışanlarının günlük karşılaştıkları mesleki sorunlar hakkında sorularına cevap araması, Bilirkişi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Pedagog, Tercüman, Uzlaştırmacı vs. gibi yardımcı yargı çalışanlarının sorularını iletebilmeleri, avukatların ihtiyaç duydukları konularda meslektaşları ile bilgi alışverişi yapabilmesi için, www.YARGI.org/SOR uygulaması yayında!

Sadece BİR TIKLA sorunuzu sormak için: BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI EK KARARINA İSTİNAF

Bölge Adliye Mahkemesi'ne ilişkin karar ilişkin arama ve paylaşma bölümü.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Admin
Kurucu
Kurucu
Mesajlar: 48
Kayıt: 13 Oca 2020, 23:42
İletişim:

İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI EK KARARINA İSTİNAF

Mesaj gönderen Admin »

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
18.HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESAS NO : 2018/3479
KARAR NO : 2018/2
TÜRK MİLLETİ ADINA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 09/03/2018, Ek Karar: 21/05/2018
NUMARASI : 2018/253 D.İş, 2018/245 Karar
TALEP KONUSU: İhtiyati Haciz
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
KARAR TARİHİ: 20/12/2018

Taraflar arasındaki ihtiyati haciz davasında; ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına yönelik verilen ek karara karşı ihtiyati haciz talep eden vekili tarafından istinaf yoluna başvurulduğundan, dosyanın tevdi edildiği mahkememiz üye hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra, dosya üzerinden heyetçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonunda;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Talep eden vekili talep dilekçesi ile; müvekkilinin alacaklı, karşı tarafın keşideci olduğu, 100.000,00 TL'lik senedin tahsil edilemediğini, senet nedeniyle müvekkiline borçlu olduklarını, bugüne kadar senet bedelinin ödenmediğini, teminat altına alınmadığından borçlunun hak ve alacakları ile mallarını kaçırma ihtimali bulunduğunu belirterek, borçlunun borca yetecek tutarda taşınır ve taşınmaz mallarına 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir.
Talep, karşı taraf olan borçlunun keşideci olduğu, 15/12/2015 vade tarihli 100.000,00 TL'lik senedin (bononun) tahsil edilemediğinden borçlunun hak ve alacaklarıyla malvarlığına ihtiyati haciz konulması talebine ilişkindir.

Dosyanın istinaf incelemesi için gönderilen İstanbul BAM 13.Hukuk Dairesi'nce, davanın kefalet sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya Dairemize gönderilmiştir.

Davacı Asliye Ticaret Mahkemesine verdiği dilekçede; lehdarı ..., keşidecisi ... olan bonodan dolayı (100.000,00 TL'lik) ihtiyati haciz talep etmiştir. Davacı ihtiyati haciz talepli dilekçesinde temel ilişkiye dayanmayıp, kıymetli evrak vasfındaki bonoya dayalı olarak talepte bulunduğundan istinaf Dairesi görevinin dava dilekçesindeki taleplere göre değerlendirilmesi gerektiği gibi, davalı da cevap dilekçesinde, müdürü olduğu ...Ltd.Şti.'de dava dışı... Bankası'ndan almış olduğu ticari kredi sözleşmesi sürecinde birlikte hareket ettikleri ve söz konusu kredi sözleşmesine teminat olmak üzere gayrimenkul üzerine ipotek konulmasını kabul ettiğini ve kredi sözleşmesinin imzalandığını, daha sonra ise söz konusu kredi borcuna ilişkin ipoteklere teminat teşkil etmek üzere, dava konusu bonoyu teminat olarak verdiklerini, anılan kredi borcunun ödenmesi nedeniyle gayrimenkuller üzerindeki ipoteğin fek edildiğini, teminat niteliğindeki bononun da geçersiz olduğunu savunarak, bononun ticari kredinin teminatı olarak verildiğini kabul etmiş olmakla, iddia edilen bu temel ilişkiye göre de bononun kredi sözleşmesinin teminatı olarak verildiği ve kefaletin ticari alacak için verilmiş olması nedeniyle onun feri niteliğinde olduğundan, bu yönüyle de taraflar arası ilişki ticari niteliktedir. Zaten davaya da ticaret mahkemesinde bakıldığından İstanbul BAM 13. Hukuk Dairesi görevlidir. Ancak söz konusu daire tarafından görevsizlik kararı verildiğinden; Dairemizin karşı görevsizliğine, görev uyuşmazlığının çözümlenmesi için dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'na gönderilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;
1.Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE,
2.Daireler arasındaki görev uyuşmazlığının çözümlenmesi ve görevli dairenin belirlenmesi için dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kuruluna gönderilmesine,
Dair, HMK’nın 352 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, 20/12/2018 günü, kesin olarak, oy birliği ile karar verildi.
Bilgi, paylaşıldıkça çoğalır.

Cevapla

“BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI” sayfasına dön