YARGI.org | Soru Cevap Uygulaması AÇILDI!

ÜYELİK ŞARTI YOK! İSİM VERME ZORUNLULUĞU YOK! ANONİM OLARAK SADECE BİR TIKLA SORUNUZU SORABİLİRSİNİZ.

Vatandaşların, alanında uzman veya konuyla ilgili tecrübesi bulunan kişilere hukuki sorunlarını iletmesi, çözüm araması, yargı çalışanlarının günlük karşılaştıkları mesleki sorunlar hakkında sorularına cevap araması, Bilirkişi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Pedagog, Tercüman, Uzlaştırmacı vs. gibi yardımcı yargı çalışanlarının sorularını iletebilmeleri, avukatların ihtiyaç duydukları konularda meslektaşları ile bilgi alışverişi yapabilmesi için, www.YARGI.org/SOR uygulaması yayında!

Sadece BİR TIKLA sorunuzu sormak için: BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi konulu istinaf kararı

Bölge Adliye Mahkemesi'ne ilişkin karar ilişkin arama ve paylaşma bölümü.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Paşa
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 94
Kayıt: 19 Oca 2020, 20:46

Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi konulu istinaf kararı

Mesaj gönderen Paşa »

Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi talepli davalarına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Hukuk Dairesinin istinaf kararları aşağıdaki gibidir;

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
37. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2019/2955
KARAR NO : 2020/75
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 13/06/2018
NUMARASI : 2018/101 2018/105
DAVANIN KONUSU: Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi
Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili ve asli müdahil vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.
Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Bölge Adliye Mahkemesince incelenmesi davacı vekili ve asli müdahil vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresi içerisinde verilen istinaf dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R İstanbul 2 Nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2018/98 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan davada; Asli Müdahil ...A Ş vekili Av. .... 11/05/2018 tarihli dilekçesi ile, 2 Nolu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2018/98 Esas sayılı dava dosyasında mahkeme Hakimi ...'nin taşıdığı soyadı dolayısıyla eşi yönünden aynı soyadı taşıyan üçüncü şahısla, Av. ... birden fazla Anonim Şirkette iş ortaklığı ve menfaat ilişkisi içerisinde olduğunu belirterek soyadı benzerliği yönünden hakimin çekinmesi ve reddi talebinde bulunmuştur. Daire ' mizin 2018/2187 E. - 1428 K. ve 24/09/2018 tarihli kararında;Asli müdahil vekili, reddi istenen hakimin eşi ile davacı vekilinin birden fazla anonim şirkette iş ortaklığı ve menfaat ilişkisinin bulunduğu ...i arasında yakın akrabalık ilişkisi ve hakime olan güvenirliği zedeleyici mahiyette bir münasebetin bulunduğu iddia ederek bir kısım belgeler ibraz etmiştir. O halde mahkeme hakiminin eşi ile ... arasındaki akrabalık ve/veya iş ilişkisinin bulunup bulunmadığı, davacı vekili ile bu kişi arasındaki iş ilişkisinin mahiyetinin doğrudan veya dolaylı olarak hakimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren bir sebep teşkil edip etmediği hususunda gerekli araştırma değerlendirme yapmaksızın karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle, iddia çerçevesinde delillerin tamamının toplanarak, bir değerlendirme yaptıktan sonra sonuca gidilmesi yönünde ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dosyanın iadesine karar vermek gerekmiştir..." gerekçesi ile dosyanın iadesine karar verilmiştir.Dosya kendisine gelen merci tarafından yeniden yapılan araştırma, inceleme sonucunda talebin reddine karar verilmiştir.Asli müdahil vekili, kararın kaldırılarak talelerinin kabulüne karar verilmesi istemiyle davacı vekili kötü niyet nedeniyle asli müdahiline disiplin para cezasına hükmedilmesine karar verilmesi istemiyle istinaf başvurusunda bulunmuştur. Red dilekçesinde hakimin tarafsızlığını yitirdiğine ilişkin ileri sürülen diğer sebeblerde hakimin tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektiren neden olarak değerlendirilemeyeceği gibi, dilekçede belirtilen sair hususlar işin esası yönünden istinaf ve temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle istinaf başvuru talebinin REDDİNE 09/01/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Cevapla

“BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI” sayfasına dön