YARGI.org | Soru Cevap Uygulaması AÇILDI!

ÜYELİK ŞARTI YOK! İSİM VERME ZORUNLULUĞU YOK! ANONİM OLARAK SADECE BİR TIKLA SORUNUZU SORABİLİRSİNİZ.

Vatandaşların, alanında uzman veya konuyla ilgili tecrübesi bulunan kişilere hukuki sorunlarını iletmesi, çözüm araması, yargı çalışanlarının günlük karşılaştıkları mesleki sorunlar hakkında sorularına cevap araması, Bilirkişi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Pedagog, Tercüman, Uzlaştırmacı vs. gibi yardımcı yargı çalışanlarının sorularını iletebilmeleri, avukatların ihtiyaç duydukları konularda meslektaşları ile bilgi alışverişi yapabilmesi için, www.YARGI.org/SOR uygulaması yayında!

Sadece BİR TIKLA sorunuzu sormak için: BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

İlamsız Takip Nasıl Yapılır? İlamsız Takibe Nasıl İtiraz Edilir?

İcra ve İflas Hukuku ile ilgili bilgi ve belge paylaşımının yapılabileceği bölüm.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Paşa
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 94
Kayıt: 19 Oca 2020, 20:46

İlamsız Takip Nasıl Yapılır? İlamsız Takibe Nasıl İtiraz Edilir?

Mesaj gönderen Paşa »

İcra takibi, alacaklının borçludan alamadığı alacağını, devlet eliyle cebren temin etmesi işlemidir. İki çeşit takip vardır; bunlar ilamlı ve ilamsız takiplerdir.
İlamlı Takip; icra takibinden önce mahkemeden alacağa ilişkin karar alınmak suretiyle başlatılan icra takibini anlatmaktadır.
İlamsız Takip; alacaklının herhangi bir mahkeme kararı almaksızın ya da mahkeme ilamı bulunmasına rağmen ilamsız icra takip dosyası açtırması anlamına gelmektedir.

İlamsız İcra Takiplerine İlişkin İtirazlar

İlamsız icra takip dosyalarına karşı borçlu, yetki bakımından, borç bakımından ve imza bakımından itirazda bulunabilmektedir.
*** Maddi hukuk ya da takip hukuku alanında itiraz sebepleri,
*** Alacağın hiç oluşmadığı ya da borç miktarının doğru olmadığı,
*** Alacağa ilişkin sözleşmenin doğru olmadığı,
*** Alacağın tarihi veya vadesi henüz gelmediği,
*** Borcun ödendiği, zamanaşımı oluştuğu ya da borç ortadan kalktığı,
*** Alacağın bir şarta bağlı olduğu,
*** Alacaklının alacaklı ya da borçlunun borçlu olmadığı,
*** Alacağa ilişkin başka bir takip dosyanın bulunduğu,
*** Aciz belgesine sahip borçlunun yeni bir mal sahibi olmadığı,
Hususlarında borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunduğu taktirde, borçlunun haklı olup olmadığına bakılmaksızın icra takibi durur.

İtiraza Karşı Alacaklının Yapabilecekleri

Borçlu tarafından imza edildiği belli olan senet, noter tasdikli senet, resmi dairelerden temin edilmiş makbuz ve/veya belgeleri ile birlikte 6 aylık sürede yetkili İcra Hukuk Mahkemelerinden itirazın kaldırılmasını talep edebilir ya da 1 yıl içinde itirazın iptaline ilişkin dava açabilmektedir.
[*]Kiradan kaynaklanan alacaklar sebebiyle açılan takip dosyalarında, temerrüt süresi 30 gündür. 30 gün dolmadan itirazın kaldırılması istenebilmekteyse de temerrüt nedeniyle tahliye talep edilemez.
[*]Haksız bir borç hakkında itirazın kalkması durumunda (talebe bağlıdır) borçlunun aleyhine olarak itirazın kaldırılması talebi reddi halinde, alacaklı aleyhine minimum %20 icra-inkar tazminatına hükmedilir.

Cevapla

“İCRA DAİRELERİ” sayfasına dön