1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ağır Ceza Mahkemesi ve Kapsamına Giren Suçlar

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2020, 00:22
gönderen Paşa
Kanunda tanımlanan suç türlerinde, asliye ceza mahkemelerinin kapsamında yer almayan tüm suçlar Ağır Ceza Mahkemelerince yürütülmektedir. 5235 Sayılı Kanunun 12.maddesinde düzenlenen suç özelliği ve ceza miktarı bakımından kriterlere uygun suçlar olarak tanımlanabilir. Sanıkların yaşı 18’den küçük ise “Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi” tarafından yürütülür, Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin bulunmadığı merkezlerde ise “Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Ağır Ceza Mahkemeleri” tarafından yürütülmektedir.
Ağır Ceza Mahkemeleri, Türk Ceza Kanununda tanımlanan Yağma (Gasp), Kasten Adam Öldürme, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Taksirle Ölüme Sebep Olma, İrtikap, Zimmet, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Hileli İflas, Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, Terörle Mücadele Kanununu kapsamında yer alan suçlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezası öngörülen suçlarda yetkili mahkemeler Ağır Ceza Mahkemeleridir.

Ağır Ceza Mahkemeleri 1 başkan ve 2 üyeden oluşur. duruşmalarda ise bir savcı da iddia makamı olarak bulunmalıdır.

Ağır Ceza Mahkemeleri Nasıl ve Nerelerde Kurulur?

Ağır Ceza Mahkemeleri tüm il merkezleri ve bulunulan bölgenin nüfus ve suç yoğunluğu göz önüne alınarak belirli ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluru ile Adalet Bakanlığınca kurulmaktadır. Ağır Ceza Mahkemelerinin diğer mahkemelerden farkı, tüm adliyelerde tüm mahkemeler bulunmakta iken (özel kanunlarla kurulan mahkemeler kurulmayabilir), Ağır Ceza Mahkemeleri bulunulan ilin tüm ilçelerini kapsayabilmektedir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Soruşturma Aşamasındaki Görevleri

Yetkili kılındığı kovuşturma dosyaları dışında, Ağır Ceza Mahkemeleri soruşturma aşamasındaki bir takım suçlarda bazı yetkilere sahiptir;
İletişimin dinlenmesi ve denetlenmesi, soruşturmayla ilgili gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, şüpheli veya sanıkların teknik araçlarla izlenmesi, kişilere ait hak ve alacaklara el koyulması, Cumhuriyet Başsavcılıkları arasındaki yetki uyuşmazlıkları gibi hususlarda yetkilidir.