YARGI.org | Soru Cevap Uygulaması AÇILDI!

ÜYELİK ŞARTI YOK! İSİM VERME ZORUNLULUĞU YOK! ANONİM OLARAK SADECE BİR TIKLA SORUNUZU SORABİLİRSİNİZ.

Vatandaşların, alanında uzman veya konuyla ilgili tecrübesi bulunan kişilere hukuki sorunlarını iletmesi, çözüm araması, yargı çalışanlarının günlük karşılaştıkları mesleki sorunlar hakkında sorularına cevap araması, Bilirkişi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Pedagog, Tercüman, Uzlaştırmacı vs. gibi yardımcı yargı çalışanlarının sorularını iletebilmeleri, avukatların ihtiyaç duydukları konularda meslektaşları ile bilgi alışverişi yapabilmesi için, www.YARGI.org/SOR uygulaması yayında!

Sadece BİR TIKLA sorunuzu sormak için: BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Seri Muhakeme Usulünün Uygulanış Şekli

Seri Muhakeme Usulü hakkında bilgi, örnek belge ve şablon paylaşımı yapılabilecek, sorunların dile getirilebileceği ve cevaplanacağı bölümdür.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Paşa
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 94
Kayıt: 19 Oca 2020, 20:46

Seri Muhakeme Usulünün Uygulanış Şekli

Mesaj gönderen Paşa »

1-)Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheliye seri muhakeme usulü teklif edilmek üzere telefon, faks, telgraf, e-posta, tebligat gibi araçlar kullanılarak davet edilir. Şüpheliye ulaşılamaması ya da şüphelinin yapılan çağrı üzerine mazeret de bildirilmeyerek Cumhuriyet Başsavcılıkları Seri Muhakeme Bürolarına başvurmaması halinde, durum tutanağa bağlanarak seri muhakeme usullerinden vazgeçilerek genel hükümlere devam edilir.

2-)Cumhuriyet savcısı, TCK 61/1’de belirtilen hususları göz önüne alarak, suçun yasal tanımlamasında öngörülen cezanın alt ve üst sınır arasında tespit edilecek temel cezada yarı oranında indirim uygulayarak veya güvenlik tedbiri belirleyerek yaptırımı belirler (CMK m.250/4). Belirlenen hapis cezası Cumhuriyet savcısınca, şartları taşıması hâlinde seçenek yaptırımlara çevrilebilir (TCK m.50) ya da ertelenebilir (TCK m.51). Cumhuriyet savcısı tarafından koşulların tespiti halinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231 maddesinde yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumu da uygulanabilir.

3-)Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanması hususunu talepname düzenleyerek görevli mahkemeden talep etmelidir (CMK m.250/11). Talep yazısı (Talepname), ana hatalarıyla bir iddianamede bulunması gereken unsurları içerir. Talepname isnat olunan suç, olay ve yaptırım ile uygulanması talep edilen kişiselleştirme kurumlarını içermelidir. Talepnamede şu hususlara yer verilir:

a) Şüphelinin kimliği ve müdafii,
b) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili veya kanuni temsilcisi,
c) İsnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri,
ç) İsnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
d) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri,
e) İsnat olunan suçu oluşturan olayların özeti,
f) Cumhuriyet savcısı tarafından bu usulün uygulanmasının şüpheliye teklif edildiği ve şüphelinin müdafii huzurunda teklifi kabul ettiği,
g) Belirlenen ceza ve/veya güvenlik tedbirleri ile uygulanmış ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezasına seçenek yaptırımlar veya hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hususlar.

4-)Mahkeme, şüpheliyi müdafii (avukatı) huzurunda dinler. Şüphelinin kendi hür iradesiyle seri muhakame usulünü kabul ettiğini ve eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa, savcılıkça düzenlenen talepnamede belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kurar.
Seri muhakame usulünün şartları oluşmamışsa talep reddedilir ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına iade eder. Mahkeme denetim görevi yaparak, hüküm kurarken savcılıkça belirlenen suç vasfının olaya uygun olup olmadığı hususları da değerlendirecektir. Savcılık tarafından belirlenen suç vasfı olaya uygun değilse, mahkeme hakimi, kendi tespiti yönünde hüküm kuramaz. Bu yüzden talep reddedilerek savcılığa gönderilmek zorundadır. Mahkemenin hükmü; varsa mağdur, suçtan zarar gören veya genel hükümlere göre katılma hakkını hâiz olan kişilere tebliğ edilir. Seri muhakeme usulüne tabi suçlara bakma görevi asliye ceza mahkemesinindir

5-)Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya mahkemece soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyanın Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi durumlarında, şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılamaz (Yönetmelik m.5/8).

Cevapla

“SERİ MUHAKEME USULÜ” sayfasına dön